در ساخت ماشین وانت اسباب بازی از قطعات طلا استفاده شد

با توجه به کتاب بازی و اسباب بازی در دوره پیش دبستانی، اطلاعات زیر در مورد بازی و اسباب بازی گنجانده شده است: بازی یک رویداد بسیار مهم از نظر رشد و

تربیت کودک است و از نگاه کودک به آن نگاه می شود.

از نظر بازی، مهم ترین شغل کودک و ماشین وانت اسباب بازی مهم ترین ابزار آن است.

علاوه بر این، از آنجایی که تقلید محافظه کارانه و حافظه در کودکان زیاد است، بازی ها را به خوبی در ذهن خود ذخیره و محافظت می کنند.

به همین دلیل اطلاعات به دست آمده در مورد بازی ها و اسباب بازی هایی که هم در جهان و هم در ترکان قدیم انجام می شد و جریان تاریخی تحولات نوظهور به

ترتیب تاریخی آنها مورد بحث قرار می گیرد.

با این حال، مشاهده می شود که به دست آوردن اطلاعات بسیار عمیق در این زمینه بسیار دشوار است و علاوه بر این، اطلاعات مربوط به بازی ها و اسباب بازی ها

در دوران کودکی آنها و فرهنگی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند، تقریباً غیرمعمول است.

-موجود پس از مشخص شدن این وضعیت باید وارد موضوع شد. وقتی تاریخچه بررسی می شود؛ همچنین مشاهده می شود که کودکان ساکن در شهرهای یونان در

دوران باستان فرصت بازی های غنی از موسیقی، رقص و آواز را داشتند و حتی خانواده های ساکن در شهرها از این جشنواره ها به عنوان فرصتی مهم برای نشان دادن نحوه آموزش خود استفاده می کردند.

بچه هایشان با بازی هایی که در جشنواره های مختلف برای روستاییان ارائه می کردند خوب بود.

بازی های المپیا که هر چهار سال یک بار به یک سنت تبدیل شده بود، توسط تئودوسیوس، پادشاه آن زمان، در سال 395 پس از میلاد لغو شد، زیرا در قرون وسطی

ذهنیت مخالف نوآوری حاکم بود.

در مصر باستان، کودکان با عروسک های چوبی، کروکودیل های چوبی بازی می کردند.

بچه های رومی عاشق بازی حلقه، ماشین و بازی با توپ بودند.