مصرف‌کنندگان گردو به بیماری قلبی دچار نمی شوند

استفن گفت: مصرف‌کنندگان آجیل در رابطه با کیفیت رژیم غذایی مزیتی نشان دادند، اما به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان گردو حتی پس از در نظر گرفتن کیفیت کلی رژیم غذایی، پروفایل ریسک فاکتور بیماری قلبی بهتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند.

الگوی مصرف‌کنندگان گردو پوست کاغذی نشان می‌دهد که گردو ممکن است به عنوان یک پل یا «غذای حامل» برای کمک به افراد در ایجاد عادات غذایی سالم و سبک زندگی در طول زندگی عمل کند.»

در حالی که این نتایج مثبت هستند و کار قبلی مطالعه CARDIA را در مورد فواید سلامتی مصرف گردو سوزنی تایید می‌کنند.

آزمایش‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده باید در سایر جمعیت‌ها و محیط‌ها برای تایید مشاهدات در مطالعه فعلی انجام شود. مطالعات مشاهده ای نمی تواند نتیجه گیری علت و معلولی را پشتیبانی کند.

علاوه بر این، برخی از نتایج برای عوامل گردو پکان خطر بیماری قلبی مربوط به کلسترول و لیپیدها در مطالعه کنونی با کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده و کنترل‌شده قبلی همخوانی ندارد.

این می تواند به تفاوت در طراحی مطالعه، از جمله مدت مداخله (به عنوان مثال، چند ماه تا ۳۰ سال) یا میزان مصرف آجیل مربوط باشد.

در نهایت، محققان سایر آجیل های خاص را در پایگاه داده خود جدا نکردند، بنابراین یافته ها نمی تواند نشان دهنده عدم فایده سایر آجیل ها باشد.

این مطالعه یکی از طولانی‌ترین مطالعه‌هایی است که نشان می‌دهد افزودن حدود یک مشت گردو پوست سیاه به رژیم غذایی روزانه و در اوایل زندگی است.

می‌تواند با فوایدی برای کیفیت کلی رژیم غذایی به عنوان یک “غذای حامل” سالم برای قلب مرتبط باشد که در هر موقعیت غذایی مناسب است.

 • منابع:
  1. Walnut consumption early on in life may lead to better health as we age
 • تبلیغات: 
  1. پلی فنول در روغن زیتون برای سلامتی مفید است
  2. اولین پنجره پی وی سی توسط یک کودک ساخته شده!
  3. با پروفیل آلومینیوم اتومبیل خود را مقاوم کنید!
  4. استفاده جنگجویان از قارچ در جنگ