معروف ترین فرش دستباف 6 متری هریس در موزه فرش مشهد نگهداری می شود

بسیاری از خریداران با توجه به کیفیت بالاتر و ماندگاری فرش دستباف تمایل به خرید فرش دستباف 6 متری هریس دارند. با این حال، فرش های ماشینی از نظر کیفیت

چیزی کمتر از فرش های دستباف نیستند، اما قیمت مقرون به صرفه تری دارند. البته در عین حال دانستن ویژگی ها و تفاوت های فرش ماشینی و دستباف نیز حائز

اهمیت است.

تکنیک های ساخت فرش دستباف

فرش های دستبافت بدون پرز هستند. برای تولید آنها از قاب مخصوصی استفاده می شود که روی آن نخ تار کشیده می شود و سپس با روش های مختلف نخ های

پود رنگی رزوه می شود. با این روش بافت نقش از دو طرف جلو و پشت نمایان می شود.

فرش پرزدار با استفاده از تفنگ بادی مخصوص ساخته می شود که با نخ پر می شود. هنگام شلیک، نخ ها به پایه فرش کشیده شده روی قاب کشیده می شوند. در

سمت عقب، پرزها با لاتکس ثابت می شوند، پایه به سمت اشتباه متصل می شود، و شمع در خارج برای یکنواختی بریده می شود.

فرش‌های گره‌دار به سخت‌ترین روش ساخته می‌شوند، اما در عین حال زیباترین و بادوام‌ترین فرش‌ها هستند. در این تکنیک دست ساز روی نخ های تار با نخ رنگی

طرحی گره می خورد و هر نخ تار روی دو نخ تار عمودی گره می خورد. گره ها انواع مختلفی دارند: فارسی (نامتقارن)، ترکی (متقارن)، جفتی (نوعی ترکی و فارسی)،

تبتی. فرش های دستی گره دار پرز بلندی دارند که گره هایی در آن دیده نمی شود.

فناوری های ماشینی برای ساخت فرش

دو روش برای تولید فرش ماشینی وجود دارد – بافته و غیر بافته. آخرین فناوری ساخت رایج ترین است و دارای چندین زیرگونه است:

تافتینگ ماشینی (سوزن دوخت). با چنین تکنیک ماشینی، نخ با کمک سوزن های زیادی از روی پایه نبافته فرش کشیده می شود و قلاب های مخصوص حلقه ای به

ارتفاع دلخواه در سمت عقب تشکیل می دهند. فرش های پرزدار می توانند دارای پرزهای توپر یا بریده با تراکم و ارتفاع مختلف باشند.